Fastigheter

Aktivt Njutbart AB är förstahandshyresgäst på fastigheten Huddinge, Segeltorp, Mossen 6 i Segeltorps industriområde.
Fastighetsägare är JM AB.
Andrahandshyresgäst är Byggarnas Partner Sverige AB – en del av K-Bygg.

Aktivt Njutbart AB är delägare i Lastberget Fastigheter AB som tidigare ägde industrifastigheten Huddinge, Segeltorp, Mossen 1 i Segeltorps industriområde.

Aktivt Njutbart AB är aktieägare i fastighetsbolaget Trappan samt i fastighetsfonderna Coeli Fastighet I och II.